Dakshina murthy slokam | Dakshina murthy mantra

Top photo taken from Sri Shankara TV on the recent  Maha Shivaratri festival pooja. Bottom one from  from Kumudam jothidam.

Comments